Resultat tipspromenaden 2021 - 01 - 24


 Antal deltagare:   62 st

 Utslagsfrågan:     156 mm

 11 rätt
 Margareta Holgersson, 223 mm
 Boritz Nordgren, 290 mm

 10 rätt
 Laila Jönsson, 160 mm

 1.   X   Blekinge
 2.   2   Iran
 3.   1   James Earl Ray
 4.   X   Kamela Harris
 5.   2   Litauen
 6.   X   Fridlevstad
 7.   2   Nattviol
 8.   X   Cumulus
 9.   1   Madeleine
10.  2   Uppsala 1477
11.  2   Kompassen
12.  X   Nils Ferlin

Barnfrågorna 
12 rätt 
Emma, 16 st
Siri Nilsson, 16 st
Ivar Nilsson, 16 st
Utslagsfråga var: 16 st


Resultat tipspromenaden 2021 - 01 - 17

 Antal deltagare:   57 st

 Utslagsfrågan:     år 1859

 11 rätt
 Conny Midenhag, 1864
 Ingrid Midenhag, 1868
 Åse Pettersson, 1875

 1.   2   Elina Gustavsson
 2.   X   Val Di Fiemme   
 3.   2   75 000:-
 4.   X   Bukarest
 5.   1   1944
 6.   X   7 km
 7.   X   Potatisen
 8.   2   1852 meter
 9.   2   Cilla Benkö
10.  2   Sala Silvergruva
11.  1   Jönköping
12.  X   Ringo Starr

Barntävlingen vann
12 rätt Lukas Rydell. 49
12 rätt Milli Ottosson, 52
12 rätt Anton Rydell, 60

Utslagsfråga 50 nonstop

Resultat tipspromenaden 2021 - 01 - 10

 Antal deltagare:   45 st

 Utslagsfrågan:     235 cm

 11 rätt
 Britt-Marie Stenholm, 223 cm
 Åse Pettersson, 210 cm
 Sören Johansson, 260 cm

 1.   2   8 st
 2.   X   1564   
 3.   2   Berguv
 4.   X   Harr
 5.   2   1950
 6.   2   Harkrank
 7.   1   4 grundlagar
 8.   X   Banan
 9.   1   Treriksröset / Smygehuk
10.  2   Trummenäs
11.  X   12 kanter
12.  1   Karl XIII

Vinnare i barnfrågorna       Utslagsfrågan   39 st
12 rätt
Anton Rydell  40 st
Mille Ottosson, 30 st
Nora Svalin, 29 st