Nationaldagen 2018 - 06 -06

Kl. 15.00 i Mariagården

Traditionsenligt firande av vår nationaldag

Tal av landshövding Sten Nordin

Körsång under ledning av Elisabeth Mattisson

Lördag 26 maj 2018


Berättelser på Spandelstorpsgård kl. 11.00.

I samarbete med Mölletorps Byalag.
En del av Storgårdsvandringen i Mölletorp.

Söndag (pingstdagen) 20 maj 2018

Guidad vandring genom gamla Lyckeby.

Samling kl. 13.00 vid Lyckeby Bibliotek.

Alla välkomna