Om Lyckeby Gille


Lyckeby Gille är en ideell förening som värnar om hembygden 
med inriktning på hembygds- och samhällsfrågor.
"111 års jubileum 2019"

 • Lyckeby Gille bildades den 11 november 1908 och är troligen den äldsta Hembygdsföreningen i Blekinge.
    
 • Föreningen är ansluten till Blekinge Hembygdsförbund.
    
 • Vi är Hembygds - och samhällsförening i Lyckebyområdet.
    
 • Vi ger ut skrifter vid olika tillfällen t.ex. Lyckebybilder.
   
 • Vi arrangerar t ex guidade vandringar i Lyckeby.
   
 • Vi samarbetar med andra lokala föreningar och organisationer.
   
 • Vi arrangerar hembygdsafton, tipspromenader och Allsång in Mariaparken.
   
 • Som medlem får du aktuell information i Gillenytt