Lyckå Kammarmusik Festivals Vänner

Lyckå Kammarmusik Festivals Vänner är en politisk och religiöst obunden förening som verkar för att Lyckå Kammarmusik Festival ska kunna fortsätta att utvecklas i sin konstnärliga strävan.

Detta gör man genom att lämna stöd och hjälp med praktiska arrangemang kring festivalen.

Man ordnar med bostäder åt de medverkande, servering till publiken, blommor åt artisterna, affischering och lotterier.

Man söker sponsorer, arrangerar konstutställningen, hjälper till med biljettförsäljningen, bjuder de medverkande på avslutningsfest samt hjälper till att lösa alla problem som kan uppstå.

Lyckå Kammarmusik Festivals styrelse:
Vi i Festivalens styrelse uppskattar oerhört mycket allt arbete vår vänförening gör för oss.


Styrelse och aktiva medarbetare i vänföreningen:
Anita Arvidsson, Britt-Marie Eklundh, Göran Eklund, Bernt Johannesson, Yvonne Johannesson, Kerstin Käll, Conny Midenhag, Bo Nilsson, Majvor Nilsson, Ingvar Ovhed, Rut Ovhed, Ingemar Palm, Louise Sandström, Patrik Tångring, Maj-Britt Widfeldt, Lotta Vendel, Rune Vendel, Ingemar Wixenius.


Stöd festivalen genom att bli medlem i Lyckå Kammarmusik Festivals Vänner mot en årsavgift på 75 kr till föreningens postgiro 72 07 83 - 0.