Styrelsen

STYRELSEN 2021-2022

Ordförande
Paul Hammarin
0708-970370  paul(a)lyckebygille.com
                  
V. ordförande 
Olle Klein
0734-444425 klein(a)telia.com
                    
Sekreterare
Inger Persson
0735-020550, inger(a)lyckebygille.com
                    
Kassör
Yvonne Jaremo
0768-216960 yvonne.jaremo(a)yahoo.se,
                    
Ledamot
Carl-Axel Ottosson
0733-714954 carlaxelottosson(a)gmail.com
Eva Björksten
0733-714503 eva.bjorksten(a)gmail.com
Olle Melin
0705-300177 bmelinolle(a)gmail.com,

Ersättare
Edvard Ruben
0708-943413 edvard.ruben(a)Bahnhof.se
Tommy Stridsgård
709-614256 tommystrindgard(a)gmail.com

(a) skall läsas @

Revisorer
Börje Olsson
Monny Sjöberg

Ersättare
Inger Nilsson
Jan Jarlebrand

Valberedning
Thomas von Dahn
0708-882323