2013 - 11 - 11

VÄLKOMMEN TILL 

LYCKEBY BIBLIOTEK KL. 19.00
DÅ DET ÄR KURA SKYMNING.

INGER PERSSON LÄSER
FRÅN ÅRETS TEMA "VINTER I NORDEN".