2013 - 11 - 24


Antal deltagare:   43 st  

Utslagsfråga:   140 kommuner
 
12 rätt
Tonie Johansson, 153 
Inge Yngvesson, 111 
Ingela Larsson, 101

  1.   1   Klyvarbom
  2.   X   Stilleben
  3.   X   Winston Churchill
  4.   1   Elton John
  5.   2   James Prescott Joule
  6.   X   Columbia
  7.   2   Finsk-Ugriska språk
  8.   1   Per Anders Fogelström
  9.   X   Björkholmen
10.   1   Malmö FF
11.   1   Sufflé
12.   2   Ställning för kompass