Tipspromad 2014 - 01 - 12

Välkommen till årets första tipspromenad.

Vi startar som vanligt mellan kl. 10.00 - 12.00 från Gillets lokal i gamla Stationshuset.