Resultat tipset 2014 - 02 - 16

 Antal deltagare:   40 st

 Utslagsfrågan:     26,95

 12 rätt
 Tonie Johansson,  27,60
 Birgitta Lindström, 23,36
 Birgitta Persson,   21,35

 1.   1   Jonas Jonasson
 2.   2   Petra Marklund   
 3.   X   Umeå
 4.   1   Nour El-Refai
 5.   2   Anders Södergren
 6.   1   Silverrygg
 7.   X   Hattar
 8.   1   Robben Island
 9.   X   Australien 
10.  2   Spanien
11.  2   Jämjö
12.  X   22