2014-09-17

Allsång i Mariagården kl. 19.00

Lars Andersson och Mats Eurenius
står för sång och musik.

Kaffeservering.
Alla välkomna att sjunga