Resultat tipset 2014 - 10 - 19


 Antal deltagare:   26 st

 Utslagsfrågan:      18

 11 rätt
 Lennart Persson, 14
 Bengt Bengtsson, 14
 Gärd Bengtsson, 13 1.   1   Sedan urminnes tider
 2.   X   Nationalparker   
 3.   X   Hagel
 4.   2   Ampere
 5.   1   450 000 kvadrat km
 6.   2   Jungfru
 7.   2   Nationalteatern
 8.   1   Hjärter Kung
 9.   2   Astrid Lindgren
10.  X   4
11.  2   Kyoto
12.  1   Haren