Resultat tipset 2014 - 11 - 23


 Antal deltagare:   43 st

 Utslagsfrågan:      55

 10 rätt
 Torgny Stymell, 8

 9 rätt
 Majvor Hamn, 38
 Birgitta Persson, 34

 1.   X   32
 2.   1   1550   
 3.   1   Man tillverkar nya saker av dem
 4.   2   117 miljoner
 5.   1   Hjärt- och kärlsjukdomar
 6.   X   Ost
 7.   X   15
 8.   2   Hälsingegårdar
 9.   2   1980
10.  1   46
11.  2   50 procent
12.  X   Mantorp