Resultat tipset 2015 - 01 - 18


 Antal deltagare:   48 st

 Utslagsfrågan:     177 cm

 10 rätt
 Bengt-Åke Bengtsson, 189 cm
 Birgitta Lindström, 128 cm
 
 9 rätt
 Barbro Cassing, 175 cm

 1.   2   Vilhelm Moberg
 2.   1   A 1   
 3.   X   172 mil
 4.   2   28,5 miljoner   
 5.   2   6
 6.   1   Bomull
 7.   2   Koltrast
 8.   X   Fult
 9.   1   Mustang
10.  2   Hep Stars 
11.  2   16 november
12.  1   Järnåldern