Resultat tipset 2015 - 02 - 22


Antal deltagare:   41 st

Utslagsfrågan:     245 

11 rätt
Jan-Erik Håkansson, 165
 
10 rätt
Ingvar Pettersson, 247
Ulla Gustavsson, 236

 1.   1   Kungsmynta
 2.   1   30 år   
 3.   X   Estland
 4.   2   Joshi
 5.   1   11 månader
 6.   X   Luleå
 7.   1   Sahara
 8.   2   Egeiska Havet
 9.   2   Tamhöna
10.  1   Silvia
11.  2   Rumänien
12.  2   Spik eller träplugg