2015-03-29

Tipspromenaden blev inställd p.g.a. regn 
 och för få deltagare.