2015 - 10 - 18


Alla är välkomna till Mariagården  kl. 17.00.

Lars Sjöstrand visar bilder och information om
Vandring i storgårdslandskap.

Kaffeservering och bokförsäljning
samt lotteri