Resultat tipset 2015 - 10 - 04


 Antal deltagare:   45 st

 Utslagsfrågan:     278 

 12 rätt
 Lennart Persson, 210

 11 rätt
 Gärd Bengtsson, 251
 Monnie Sjöberg, 248

 1.   1   Alliteration
 2.   2   Vattenpyts i segelduk
 3.   2   Eternit
 4.   X   Sune
 5.   1   Salpetersyra
 6.   1   1599
 7.   X   Ghana
 8.   2   11 meter
 9.   X   Ett kattdjur
10.  1   Skåne
11.  X   Dalarna
12.  X   1910-1949