Resultat tipset 2015 - 10 - 18


 Antal deltagare:   46 st

 Utslagsfrågan:     5138

 12 rätt
 Jörgen Petersson, 4879
 Kerstin Mattsson, 4800
 Kristina Johansson, 2000
 

 1.   1   Valleby
 2.   1   Sara Danius   
 3.   2   Hammel
 4.   1   Ankara
 5.   X   Göteborg
 6.   X   Alf Jarnestad
 7.   X   Nr 6
 8.   2   Belarus
 9.   2   Brut
10.  2   Nepal
11.  2   Proposition
12.  X   Grön