2015 - 11- 09

Välkommen till Kura Skymning
på Lyckeby Bibliotek  kl. 19.00

Årets tema är "Vänskap i Norden"
Läsare: Inger Persson