Årsmöte 2016

Medlemmar kallas till Årsmöte onsdagen
2016-03-16 kl 18.00.

Ärenden enligt stadgar.

Underhållning, Lotteri och Bokförsäljning.

Välkomna!

/Strylsen