2016 - 09 - 03

St Jacobi Marknad i Lyckeby Centrum.
Från kl. 9.00 - 16.30
Välkommen till en trevlig lördag
med knallar och tivoli.