Röjning på Lyckåleden Lördagen den 8 oktober 2016 kl.10.00

Röjning på Lyckoleden Lördagen den 8 oktober 2016 kl.10.00
Vi samlas vid gamla järnvägsbron - vi röjer och fixar leden.
Glöm inte ta med fika!