Resultat tipspromenaden 2016 - 09 - 18

 Antal deltagare:   40 st

 Utslagsfrågan:      67

 11 rätt
 Olle Klein, 86
 Ingrid Midenhag, 87
 Lena Olofsson, 97

 1.   1   Lo, varg, brunbjörn, järv
 2.   2   Kålrot
 3.   X   800.000
 4.   1   Saltholm   
 5.   2   Gris
 6.   X   Prästkrage
 7.   2   Owe Thörnqvist
 8.   X   25 år
 9.   X   Spaghetti och frikadeller
10.  1   1.39 kr 
11.  2   Mexico
12.  X   Brömsebro