Torsdag 6 oktober 2016

Välkommen till samrådsmöte!

i Lyckeby Medborgarhus kl. 18.30 

Presentation av Centrumutveckling i  Lyckeby.

Från kommunen medverkar politiker och tjänstemän.