2016 - 10 - 16

Välkommen till Hembygdsafton i Mariagården
kl. 17.00

Bengt Berthilsson visar bilder & berättar
om fåglar längs Lyckåleden. 

Kaffeservering  20 kronor