Resultat tipspromenaden 2016 - 10 - 09


 Antal deltagare:   32 st

 Utslagsfrågan:      670 miljoner

 10 rätt
 Thomas Sandqvist,   832 miljoner
 Jörgen Johansson,   500 miljoner
 Ulla Gustafsson,         219 miljoner 1.   X   Cirka 2,5 km
 2.   2   Strandskata
 3.   X   Jamaica
 4.   1   Aron
 5.   1   Lagman
 6.   2   12
 7.   X   Filipstad
 8.   2   Felix Körling
 9.   X   Hemoglobin
10.  1   Sarajevo
11.  1   Ungern
12.  2   Per Hasselberg