Resultat tipspromenaden 2016 - 10 - 23


 Antal deltagare:   35 st

 Utslagsfrågan:      4,98 hg

 11 rätt
 Tonie Johansson, 4,6 hg
 Valla Lundqvist, 4,6 hg

 10 rätt
 Birgitta Berthilsson, 4,6 hg

 1.   1   Katja
 2.   X   5 häckar
 3.   2   ca 800 kronor
 4.   1   Kungsfågeln
 5.   X   Uganda
 6.   2   Carl Philip
 7.   1   Nikolaus Otto
 8.   X   Åbrodd
 9.   2   Mona Sahlin
10.  1   4 barn
11.  X   Jupiter
12.  2   Förbjudet att röka under färd i tätort