2016 - 11 - 14

Välkommen kl. 19.00 till Kura Skymning
i Lyckeby bibliotek.
Temat är Framtiden i Norden.