2016 - 11 - 18

Jul-gala i Lyckeby Medborgarhus kl. 19.00.

Med Ingmar Nordström och Svennes-orkester.