Resultat tipspromenaden 2016 - 11 - 20

 
 Antal deltagare:   44 st

 Utslagsfrågan:     3843 st

 10 rätt
 Bengt-Åke Bengtsson, 1980
 Ann-Helen Klein, 820

 9 rätt
 Börje Johansson, 2132

 1.   2   Optikerna
 2.   X   Skansen   
 3.   2   12
 4.   2   Ångermanland
 5.   X   1988
 6.   2   4 st
 7.   X   Alexander Bergström
 8.   X   Barnkonventionsdagen
 9.   2   2:an   
10.  1   Ensidig plattsöm
11.  2   Varmblodig hästras
12.  X   Italien