Resultat tipspromenaden 2016 - 12 - 04


 Antal deltagare:   36 st

 Utslagsfrågan:      1975 personer

 10 rätt
  Ulla Lennartsson, 1700
 Jan-Erik Håkansson, 121

 9 rätt
 Ingvar Pettersson,  1988

 1.   1   0,425 kg
 2.   1   Ljus- och mörkertider är lika långa   
 3.   2   Skånska kriget
 4.   2   Carl Fredrik Reuterswärd
 5.   1   Svarta havet
 6.   2   James Cook
 7.   1   af Chapman
 8.   1   Rönnerdahl
 9.   X   Slangen
10.  1   Dopplereffekt
11.  2   Ukraina
12.  X   Ekholmen