Kulturvandring 2017 - 10 - 01

Kulturvandring genom gamla Lyckeby.

Vi samlas vid Lyckeby Bibliotek
kl. 15.00
Vandringshäfte finns för 50:-