Stadgarna är omarbetade med nytt språk - Förslag till Årsmötet den 14 mars

Här finns en länk, som tar dig till en sida med PDF fil. Där kan ni läsa förslaget till nya stadgar. Det är mest ändringar av språket samt anpassning till 2000-talet. 

För att ändra stadgarna behövs två medlemsmöte och första mötet blir vårt årsmöte den 14 mars. Det andra beslutet planeras till vårt höstmöte.