Viktig rapport från Årsmötet 2017

Rapport från Årsmötet

första beslutet om stadgeändring - uppdatering av språket samt justering av vissa paragrafer för att passa nutid. Näst beslut tas på vårt höstmöte!