Resultat tipspromenaden 2018 - 04 - 08


 Antal deltagare:   33 st

 Utslagsfrågan:     170 cm

 10 rätt
 Erling Kroon, 172 cm
 Monnie Sjöberg, 175 cm
 Birgitta Jarlebrand, 197 cm


 1.   2   60-talet
 2.   X   Plikten framför allt   
 3.   1   Dendrologi
 4.   1   Ray Adams
 5.   1   Norrbotten
 6.   X   90 km
 7.   X   Han Christian Andersen
 8.   2   Klarinett
 9.   X   Sturkö
10.  2   290
11.  1   Sven Erik Fernström
12.  X   Lill Lindfors