Resultat tipspromenaden 2018 - 09 - 09

 Antal deltagare:   38 st

 Utslagsfrågan:     80 st

 12 rätt
 Thomas Sandqvist, 83 st
 11 rätt
 Leif Hernström, 78 st
 10 rätt
 Conny Midenhag, 86 st

 1.   2   6 120
 2.   2   Gunnar Persson
 3.   X   1968
 4.   X   500
 5.   X   40-50 km/tim
 6.   1    Bolmen
 7.   X   Studiet av svampar
 8.   X   70 %
 9.   1   34 öre
10.  2   Fossil av kåda
11.  X   Nora
12.  1   Skagerrak-Kattegatt