Resultat tipspromenaden 2018 - 10 -21

 Antal deltagare:   34 st

 Utslagsfrågan:     66 262

 11 rätt
 Hans Andersson, 66 666

 10 rätt
  Jörgen Pettersson, 66 750
  Thomas Sandqvist, 76 000

 1.   1   1790
 2.   1   Kurrholmen   
 3.   2   Försänkning
 4.   2   Nikodemus Tessin d.y.
 5.   1   På Wämö
 6.   2   1721
 7.   1   Spanska
 8.   X   Fabian Filip
 9.   X   Österbotten
10.  1   Gustaf IV Adolf
11.  2   Hampa
12.  1   Amiralitetsmusikanter

Barn -Resultat tipspromenaden 2018 - 10 - 21 
Antal deltagare:  3 st
Utslagsfråga: 22

10 rätt
 My Robertsson, 21
 Isak Kroon, 19
 9 rätt
 Jonatan Krona, 22

  1.   2   Hängande upp och ner
  2.   2   Älgen
  3.   1   Titta på stjärnor
  4.   X   Blå
  5.   1   E     
  6.   X   Grön 
  7.   1   Fyrklöver
  8.   X   Struts
  9.   2   Fotboll
10.   X   60 minuter