Resultat tipspromenaden 2018 - 11 - 04

 Antal deltagare:   43 st

 Utslagsfrågan:    243 cm 

 12 rätt
 Björn Roos, 198 cm

 10 rätt
 Leif Hernström, 298 cm
 Birgitta Persson, 178 cm

 1.   X   Hornavan
 2.   X   Sigtuna   
 3.   1   Vänern
 4.   2   8 kr 28 öre
 5.   2   Ankomst
 6.   X  Johannesört
 7.   1   60
 8.   1   Singapore - New York
 9.   2   Ros
10.  X   6072
11.  X   Stefan Löfven
12.  2   Nässla
 
 Resultat Barnfrågorna  2018-11-04

 Antal deltagare:   3 st

 Utslagsfrågan:     243 cm

 8 rätt
 Alexander, 13 cm
 Lilly Andersén
 Jan Andersén
 
 1.   X   Tove Jansson
 2.   1    Astrid Lindgren   
 3.   X   Torbjörn Egner
 4.   1   Tommy och Annika
 5.   X   Svan
 6.   1   Lilla My
 7.   1   Island
 8.   2   Sverige
 9.   2   Norge
10.  2   Finland