Resultat tipspromenaden 2018 - 11 - 18

 Antal deltagare:   42 st

 Utslagsfrågan:     3 550 meter

 11 rätt
 Hans Andersson, 3 900
 Ann-Helen Klein, 2 100
 Birgitta Lindström, 4 000

 1.   1   1778
 2.   1   Sju och femtiofem   
 3.   2   Henning
 4.   2   Gustaf Fröding
 5.   1   1972
 6.   2   Pytagoras sats
 7.   1   Au
 8.   1   Ett mässingsblåsinstrument
 9.   X   Roland Sandberg
10.  1   Tomas Wassberg
11.  2   Viktor Rydberg
12.  1   Kille 
 

Resultat Barnfrågorna  2018 - 11 - 18
 Antal deltagare:   3 st

 Utslagsfrågan:     20

 10 rätt
 Jan Andersen, 20
 Lily Andersen, 16
 Harry, 19

 1.   1   Gul och Blå
 2.   2   Ägg   
 3.   2   100 år
 4.   X   En stjärnbild
 5.   2   Scooby-Doo
 6.   1   6
 7.   1   Gälar
 8.   2   Veterinär
 9.   X   Loket
10.  2   Ratt