Resultat tipspromenaden 2018 - 12 - 02

 Antal deltagare:   43 st

 Utslagsfrågan:     764 sidor

 12 rätt
 Ulla Gustafsson, 805 sidor
 Conny Midenhag, 42 sidor

 11 rätt
 Maj Lilja, 810 sidor

 1.   X   Gästrikland
 2.   2   425 m
 3.   X   Blå
 4.   2   Surkål
 5.   1   Europa
 6.   2   Siklöja
 7.   1   Korn
 8.   1   Amnesty International
 9.   2   Fågel
10.  2   Sean Connery
11.  2   30 m
12.  X   Ask

Resultat Barnfrågorna  2018 - 12 - 02

 Antal deltagare:      3 st

 10 rätt
  Lilly Andersén,  Lera
  9 rätt
  Jan Andersén,  Lera
  7 rätt
  William Hag Berg

 1.   X   Saffran
 2.   2   Ren
 3.   2   Matadoren
 4.   1   Betlehem
 5.   X   Mistel
 6.   X   Nobelpriset
 7.   1   4 st
 8.   2   Juldagen
 9.   X   Nordpolen
10.  1   Italien