Resultat tipspromenaden 2019 - 03 - 03


 Antal deltagare:   12 st  +  1 barn

 Utslagsfrågan:     500 gr

 10 rätt
 C-A Ottosson, 543 gr
 Birgitta Persson, 241 gr
 Lennart Persson, 377 gr

 1.   1   Iran
 2.   1   52   
 3.   X   Sven-Edvin Salje
 4.   1   Magnus Wislander
 5.   1   Järn och kol
 6.   2   Rio Grande
 7.   2   9
 8.   2   Ankara
 9.   2   Skellefteå IF
10.  X   Tel Aviv
11.  X   Aorta
12.  2   Greta Thunberg

Barnfrågorna:
10 rätt  Hanna Wijk