Allsång i Lyckåparken - Genomförd


Allsång i Lyckåparken  
”Gamla Godingar” onsdag 7 augusti Kl. 18.00
Samlade drygt 100 personer!
Allsångsledare var Tord Liljedahl och Hans-Bertil Hagström.