Resultat tipspromenaden 2019 - 10 - 27

 Antal deltagare:   63 st

 Utslagsfrågan:     1121

 12 rätt
 Carl-Axel Ottosson, 1120
 
11 rätt
Åse Pettersson, 2100
Eva Björksten, 1020

 1.   X   15
 2.   X   En tradition hämtad från Österbotten i Finland och hitförd av finska skeppstimmermän,                  som tjänstgjort vid örlogsvarvet i Karlskrona
 3.   2   Fortparken med exotiska träd och buskar
 4.   1   Den grå lusen
 5.   1   31
 6.   X   Eric Dahlberg
 7.   2   En fyrplats
 8.   1   Fartygstyper i svenska flottan
 9.   X   Lindholmen
10.  2   Parken vid Drottninggatan mitt emot Läroverket
11.  1   Laboratorieholmen
12.  2   På Augerums kyrkogård

 Resultat Barnfrågorna

 Antal deltagare:   11 st

 Utslagsfrågan:     21 år

 10 rätt
 Ed Skarviken, 21 år
 Sam Skarviken, 22 år
 Enja Siwing, 20 år 
 
 1.   X   Stumholmen
 2.   2   Tingshuset
 3.   2   Danmark
 4.   1   Ekebacken
 5.   1   Under hans hatt
 6.   X   Hoglands Park
 7.   2   Nyfångade fiskar
 8.   X   Tågstation
 9.   1   Vatten
10.  2   Ett kvarnhus