Resultat tipspromenaden 2019 - 11 - 24

 Antal deltagare:   45 st

 Utslagsfrågan:     139 cm

 12 rätt
 Birgitta Jarlebrand, 137 cm
 Sven-Olof Pettersson, 134 cm
 Jan Jarlebrand, 123 cm

 1.   X   Anders Franzén
 2.   1   Bergåsa   
 3.   1   Dristigheten
 4.   2   Stormhatt
 5.   2   Rosenborg
 6.   1   Göteborgs Handels- och sjöfartstidning
 7.   X   Reidar Jönsson
 8.   X   Asp
 9.   2   Slangen
10.  1   Mellan Skövde och Hjo
11.  2   Rönnerdahl
12.  2   Skvader