Resultat tipspromenaden 2019 - 12 - 01

 Antal deltagare:     40 st

 Utslagsfrågan:      37

 12 rätt
 Gärd Bengtsson, 36

 11 rätt
 Thomas Sandqvist, 39
 Jan Jarlebrand, 68

 1.   X   610 752
 2.   1   Forsythia   
 3.   1   Banan   
 4.   1   1889
 5.   2   Pacemaker
 6.   1   Linnea
 7.   1   Bäver
 8.   2   Fågel
 9.   2   Pilgrimsfalk
10.  X   1980
11.  2   180 meter
12.  2   2-3 gånger i veckan