Resultat tipspromenaden 2020 - 01 - 19


 Antal deltagare:   32 st

 Utslagsfrågan:     201 cm

 11 rätt
 Ingvar Pettersson, 208 cm
 Åse Pettersson, 186 cm
 Lennart Persson, 177 cm

 1.   X   1889
 2.   1   1958   
 3.   2   1832
 4.   X   Thorbjörn Fälldin
 5.   1   Christer Fuglesang
 6.   1   Brighton
 7.   1   Järvsö
 8.   2   September
 9.   X   157 mil
10.  X   1980
11.  1   Tall
12.  X   1628