Resultat tipspromenaden 2020 - 01 - 26


 Antal deltagare:   58 st

 Utslagsfrågan:     66755 invånare

 12 rätt
 Jan-Eric Pettersson, 66287
 Maj Lilja, 66207
 Bosse Lindström, 66137

 1.   X   Anckarström
 2.   2   Delaware
 3.   X   1986
 4.   1   Danmark
 5.   1   Richard Dybeck
 6.   X   24 karat
 7.   2   Rotebönder
 8.   2   D
 9.   1   Also sprach Zarathustra
10.  1   Ale
11.  2   Helan går
12.  X   Bandy