ÅRSMÖTE 2020 - framflyttad pga Corvid 19

Årsmötet framflyttad
äger inte rum onsdagen 25 mars kl. 18.00
i Mariagården, som planerat
Årsmötet är framflyttad. Nytt datum kommer att presenteras här på hemsidan när läget har blivit bättre beträffande Coronaviruset!
Håll utkik!