Resultat tipspromenaden 2020 - 03 - 01


 Antal deltagare:   46 st

 Utslagsfrågan:     32

 10 rätt
 Lennart Persson, 33
 Björn Roos, 38
 Ingvar Pettersson, 43

 1.   1   Livsmedel håller sig sämre p.g.a. hög värme och hög luftfuktighet
 2.   X   Skånska   
 3.   2   1968
 4.   2   Lejonet och Jungfrun
 5.   1   Hjortron
 6.   X   1975
 7.   X   18 år
 8.   2   Nederländerna
 9.   2   Cape of Good Hope
10.  1   Flodhäst
11.  1   Thailand
12.  2   Mama Afrika