Städdagen den 16 maj är inställd

Städdagen "Sköna Karlskrona lördagen den 16 maj är inställd.
Ev. kommer nytt datum till hösten