Håll utkik efter vad vi kan genomföra

P.g.a. rådande pandemi tvingas vi ställa in många av våra arrangemang eftersom vi kan/får inte genomföra dem. Vi planerar hela tiden för att kunna göra aktiviteter i Lyckeby men så länge pandemin pågår så kan vi inte genomföra alla. Håll dig därför uppdaterad via denna sidan om arrangemanget blir av eller blir inställt. Vi har i höst lyckats genomföra söndagarnas tipspromenad (fortsätter t.o.m. 6 december), historisk vandring med Ivar Wenster samt röjning på Lyckåleden, medan andra aktiviteter har skjutits på framtiden. Håll i och håll ut!